سخن روز: در زندگی هیچ اشتباهی وجود ندارد،موارد به ظاهر اشتباه ،تنها رویدادی هستند که شما را از وجود فرصت ها مطلع می کنند.{رابرت کیوساکی}

اخبار


آمار

  • کاربران:55
  • کل:5,916,667
به همشهری آگهی امتیاز دهید: