سخن روز: بدون دلیلی قاطع یا هدفی نیرومند ، انجام هر کاری در زندگی دشوار است. {رابرت کیوساکی}

اخبار


نمونه آگهی مفقودی مدارک ،سفارش آگهی در همشهری 02188345292 (کارت ملی ، کارت خودرو ، سند ، برگ سبز و..)


 

 

نمونه آگهی مدارک خودرو    سفارش آگهی مفقودی در همشهری 02188345292

برگ سبز خودرو افروز امیری با کد ملی ۵۱۴۹۷۰۳۳۸۳ شماره شناسنامه فرزند اسماعیل خودرو پارس رنگ قرمز روغنی مدل ۱۳۹۷ شماره پلاک ۶1 ایران ۹۵۶ی ۹2 شماره شاسی NAPH۳۳۰BBJ۱۰۴80۲۰ شماره موتورBM۱۶LB*H۰۱۹۴به نام افروز امیری در تاریخ 1399/06/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نمونه متن آگهی مفقودی

نمونه آگهی مفقودی

 

نمونه متن ۱ (مفقودی مدارک خودرو)

 

برگ سبز و سند کمپانی خودرو   ———-  مدل —-  به شماره شاسی : —————    و شماره موتور : —————و شماره پلاک: ————–  به نام ———-   مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد.

 

نمونه متن ۲ (مفقودی کارت دانشجویی)

 

کارت دانشجویی اینجانب ——–   به شماره ——  در رشته —–    مقطع ——صادره از ———   مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

 

نمونه متن ۳  (مفقودی مدارک دانشگاهی)

 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب —– فرزند ——به شماره شناسنامه —صادره از —– در مقطع ——- رشته ——– صادره از ——– با شماره —–مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به ——- به نشانی ——————– ارسال نماید.

 

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر الانتشار**

نمونه متن آگهی مفقودی

 آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی

        و فوق العاده، فراخوان

 

 

تمـاس با مـا:

_ ثبت سفارش آنلاین از صفحه سفارش آگهی پس از عضویــــت در وب سایت

_ارسال پیام ازصفحه تماس باما

_ارسال ایمیل: info@hamshahriagahi.com

_ تلفن سفارش آگهی:  02188345292

_ پیام رسان :  09371064963
آمار

  • کاربران:93
  • کل:5,987,923
به همشهری آگهی امتیاز دهید: