اخبار


آگهی مزایده مناقصه همشهری 02188345292 اعلام تصمیمات شرکت ها تغییرات انحلال ثبت


 

آگهی مزایده مناقصه 

لطفا متن آگهی خود را بر روی سر برگ شرکت و ممهور شده برای ما از طریق واتس اپ یا ایمیل ارسال فرمایید

 

 

 تلفـن:    02188345292  پیام رسان :    09371064963

  Email:  info@hamshahriagahi.com