سخن روز: سالها بودمیخواستم از فردا شروع کنم،اما همیشه فردا یک روز جلوتر بود.گذشت تا فهمیدم بایداز الان شروع کنم..(دیل کارنگی)

متن آگهی ها

آمار

  • کاربران:137
  • کل:5,948,966
به همشهری آگهی امتیاز دهید: